DMCA / Khiếu Nại Bản Quyền

KhophimHD không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào được đăng tải trong trang web này. Mọi nội dung đều được sưu tầm trên internet và các website khác. Nếu có vấn đề liên quan đến bản quyền, vui lòng phản hồi để chúng tôi tiến hành gỡ bỏ.Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của luật sở hữu trí tuệ.
Một tuyên bố thông báo vi phạm bản quyền phải được gửi đến thông tin qua Email:
– Tiêu đề: Yêu cầu gỡ bỏ vi phạm bản quyền phim ảnhĐể giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:
– Gửi giấy tờ sở hữu trí tuệ (hoặc được ủy quyền) có đầy đủ dấu hoặc chữ ký hợp lệ của các cơ quan chức năng hay người đại diện hợp pháp.Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm.
– Mô tả về nơi mà các tài liệu bạn cho là vi phạm nằm trên các Website KhophimHD.top đủ để cho phép KhophimHD xác định vị trí tài liệu đó. (Link nội dung)
– Thông tin liên hệ của bạn như địa chỉ, số điện thoại, email để KhophimHD có thể liên hệ với bạn.
– Bạn tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật. Bạn tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn chấp nhận hình phạt về tội khai man mà bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.
– KhophimHD có quyền từ chối mọi khiếu nại nếu các thông tin bạn cung cấp không có thật.

Email: [email protected]