Mọi thông tin liên hệ với Khophimhd xin bạn hãy liên hệ qua các địa chỉ sau:

E-Mail: [email protected]

Fanpage: https://www.facebook.com/khophimhd247